TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

Proje Hakkında/About The Project

Ülkemizin 4 farklı denize sahip olması büyük bir şans ve imkândır. Bununla beraber, denizlerimizin ekolojik dengesinin muhafazası için evsel, endüstriyel, kimyasal vs. birçok farklı kategorilerde kirletici unsurlardan korunması gerekmektedir. Denizlerimizi olabildiğince temiz ve kendi tabii dengesi içerisinde muhafaza etmek durumundayız.

Özellikle erken yaşlardan itibaren öğrencilerimizi ve gençlerimizi çeşitli eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile denizlerimizi anlamak konusunda daha fazla bilinçlenmek gerekmektedir. Projede Sinop İlinde çeşitli liselerde okuyan, ancak doğum yerleri Sinop’un merkezi ve kıyıya bitişik ilçelerinden olmayan, deniz kıyısı dışındaki illerde doğmuş öğrenciler hedef kitle olarak seçilmişlerdir.

Bu öğrenciler, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Klasik Anadolu lisesi olmak üzere 3 farklı lisede eğitim öğretim gören öğrencilerden ilimizdeki pansiyonlarda yatılı olarak kalan Lise 2 nci sınıftaki toplam 30 kişidir. Projemiz, 9 Mayıs - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında 6 ay süre içerisinde tamamlanacaktır. Proje etkinlik günleri 24 Eylül - 01 Ekim 2018 tarihlerinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde konaklamalı olarak gerçekleşecektir. Projede 1 Yürütücü, 1 Uzman, 10 Eğitmen, 5 Rehber ve 1 Sağlık Görevlisi bulunmaktadır

Projedeki özellikle denizde, laboratuvar ve atölyede birçok etkinlik gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin sonucunda, doğa bilimlerinde araştırıcı olmak isteği, girişimcilik, yaratıcılık, ani ve doğru karar verme yetenekleri gelişmiş olan öğrencilerin tespit edilmesi belirli oranda mümkün olacaktır.

Projenin yaygın etkisi kapsamında, çok daha geniş öğrenci hedef kitlelerine projenin sonuçları web sayfası ve proje sonrasında gerçekleştirilecek olan çeşitli bilimsel etkinliklerle ulaşılmaya çalışılacaktır. Doğa bilimlerine ilginin artırılması ve bu konuda yeni bilim insanlarının ülkemizde artması projenin önemli hedeflerindendir.

ABOUT THE PROJECT

It is a great chance and opportunity for our country to have 4 different seas. In addition, our seas must be protected from contaminants in many different categories such as domestic, industrial, chemical etc. to maintain the ecological balance of our seas. We have to keep our seas as clean as possible within their natural balance.

Especially from an early age, it is necessary to make our students and teenagers more conscious about understanding our seas with various educational and awareness activities. In the project, students from various high schools in Sinop province, but not from the birthplace of Sinop center and not adjacent to the coastal provinces, students born in cities outside the seaside were selected as the target group.

The total number of the second grade students staying in school dormitories are 30 ,from 3 different high schools,Science High School, Fine Arts High School and Classical Anatolian high school .

Our project will be completed in 6 months between 9 May and 9 November 2018. The project activity days will take place between 24 September - 01 October 2018 at Sinop University Ahmet Muhip Dıranas Application Hotel. There are 1 Executive, 1 Specialist, 10 Trainers, 5 Guides and 1 Health Officer in the project.

There will be many activities in the project, especially at sea, laboratory and workshop. As a result of the activities, it will be possible to identify students who have developed a desire to be a researcher in the natural sciences, entrepreneurship, creativity, and sudden and correct decision making skills.

Within the scope of the widespread impact of the project, the results of the project will be tried to be reached through a wide range of scientific activities, which will be carried out after the project and the results of the project. Increasing interest in natural sciences and increasing the number of new scientists in our country are important targets of the project.