TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI BİR ARAYA GELDİ / THE SCIENTISTS OF THE FUTURE HAPPENED


Üniversitemizden, Prof. Dr. Osman SAMSUN’un yürütücülüğünde hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen ”Denizi Anlamak” isimli proje kapsamında, proje ekibi ve projeye katılacak öğrenciler bir araya geldiler.

From our university, The project team and the students who participated in the project came together within the scope of li Understanding the Sea öğ project, which was prepared by Professor Dr. Osman SAMSUN and accepted by TUBITAK.

Sinop ilinde çeşitli kurumlarda görev yapan proje üyeleri, Sinop Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Sarı Saltuk Anadolu lisesinden 30 kişilik lise 2. sınıf öğrenci grubuna, projenin uygulama esasları ve içeriği hakkında çeşitli bilgiler verdiler. 


University Faculty Member Dr. The project team and the students who participated in the project came together within the scope of li Understanding the Sea öğ project, which was prepared by Osman SAMSUN and accepted by TÜBİTAK.
The project members working in various institutions in Sinop, Sinop Science High School, Fine Arts High School and Yellow Saltuk Anatolian high school students from the second class of 2nd class students, the project gave some information about the application principles and content.

geleceğin bilim insanları

Proje toplantısında, görsel sunumlar ve karşılıklı diyaloglar ile geleceğin genç bilim insanlarının görüşleri ve projeden beklentileri ortaya konuldu.
In the project meeting, the opinions and project expectations of the young scientists of the future were put forward with visual presentations and mutual dialogues.

geleceğin bilim insanları

6 ay sürecek proje kapsamında, yeni bilgilere ulaşma, farklı öğrenme teknikleri ve hayatta bilimsel çalışma yapabilme ve başarılı olabilme konularında önemli deneyimler kazanacaktır.

Within the scope of the project, which will last for 6 months, it will gain important experiences in reaching new information, different learning techniques and ability to make scientific studies in life and to be successful.

geleceğin bilim insanları

geleceğin bilim insanları

geleceğin bilim insanları

geleceğin bilim insanları