TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

“DENİZİ ANLAMAK” ETKİNLİK GÜNLERİ SONA ERDİ / UNDERSTANDING THE SEA ACTIVITY DAYS COMPLETED

TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa ve Bilim Okulları projeleri kapsamında desteklenen,  yürütücülüğünü Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Osman SAMSUN’un yaptığı “Denizi Anlamak” projesi etkinlik günleri sona erdi.

TUBITAK supported by the 4004 Nature and Science School of the executive project Sinop University Proffessor Dr. Osman SAMSUN's Understanding the Sea project ended the event days.Proje, 24 Eylül- 01 Ekim 2018 tarihlerinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleşti. Denizde farklı gemilerle yapılan araştırma, gözlem ve inceleme faaliyetleri,  bilgisayar laboratuvarı, sanat atölyeleri gibi proje konularının içeriğine göre farklı alanlarda gerçekleştirildi.

 The project took place at the Sinop University Ahmet Muhip Dıranas Application Hotel from September 24th to October 1st, 2018. Research, observation and examination activities carried out with different ships at sea, computer labs, art workshops were carried out in different areas according to the content of project subjects.

Projeye Sinop Fen Lisesi, Sinop İMKB Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi ve Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi’nden konaklamalı olarak 30 lise öğrencisi  katıldı. Ayrıca çeşitli alanlarda uzman 19 proje ekibi olmak üzere 49 kişi de yer aldı.

30 high school students from Sinop Science High School, Sinop İMKB martyr Ertan Yılmaztürk Fine Arts High School and Sinop Sarı Saltuk Anatolian High School participated in the project. There were also 49 people, 19 of them were experts in various fields
24 Eylül’de başlayan proje etkinlik günleri, 1 Ekim 2018 Pazartesi günü Uygulama Oteli’nde yapılan kapanış töreni ve kokteyl ile sona erdi.

The project event days, which started on 24 September, ended on 1 October 2018 Monday with the closing ceremony and cocktail at the Application Hotel.


Kapanış törenine Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya TURAN, Defterdar Naci Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ercan YILDIZ, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet ERŞAN, Sinop Valiliği Yazı İşleri Müdürü İbrahim AKPINAR, Sinop Üniversitesi SÜBİTAM Müdürü Doç. Dr. Muhittin YILMAZ, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rıza BAYRAK, Sinop Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Çocuk Üniversitesi) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÖZTÜRK, Sinop Üniversitesi SÜSEM Müdürü Öğr. Görevlisi Ömür Bilsay KUL, ortaöğretim okul müdürleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okullarımızdan çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Dean of the Faculty of Fisheries at Sinop University Professor Dr Hülya TURAN, Treasurerr Naci Aydın, Director of National Education Ercan YILDIZ, Provincial Health Director Dr Mehmet ERŞAN, Sinop Governorship Editor Ibrahim AKPINAR, Director of Sinop University SÜBİTAM Assoc. Professor Dr. Muhittin YILMAZ, Health Services M.Y.O. Director Dr Lecturer. Rıza BAYRAK, Member of Sinop University Children's Education Research and Application Center (Children's University) Dr Lecturer. Member, Nurhan ÖZTÜRK, Director of SÜSEM, Sinop University Officer Ömür Bilsay KUL, secondary school principals, representatives of various public institutions and organizations, a large number of students and parents from our schools attended.Proje yürütücüsü Prof. Dr. Osman SAMSUN öncelikle tüm katılımcılara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Projenin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Osman SAMSUN, projeye katılan öğrencilerin 5 yıl boyunca takip edileceğini ve bunların da proje ile ilgili paylaşımların yapıldığı http://www.denizianlamak.com sitesinde paylaşılacağını ifade etti.

Project coordinator Dr. Osman SAMSUN firstly thanked all participants for their contribution and support. He said that the project was very productive.  Proffessor Dr. Osman SAMSUN stated that the students participating in the project will be followed for 5 years and they will be shared on the web site of http://www.denizianlamak.com.Yapılan konuşmalardan sonra projeye katkı ve destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine, proje ekibine ve projede yer alan öğrencilere birer teşekkür ve katılım belgesi verildi.

After the speeches, the executives of the institutions and organizations providing support and support to the project, the project team and the students participating in the project were given a certificate of appreciation and participation.


Kapanış töreni, projede öğrenciler tarafından yapılan ürünlerin de sergilendiği kokteyl ile sona erdi.

The closing ceremony ended with the cocktail of products made by the students in the project.