TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

TÜBİTAK- DENİZİ ANLAMAK PROJESİ HEYECANLA BAŞLADI TUBITAK - UNDERSTANDING THE SEA PROJECT BEGAN WITH EXCITEMENT

TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa ve Bilim Okulları projeleri kapsamında desteklenen,  yürütücülüğünü Prof. Dr Osman SAMSUN’un yaptığı “Denizi Anlamak” projesinin etkinlik günleri başladı.

Proje, 24 Eylül- 01 Ekim 2018 tarihlerinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde, denizde farklı gemilerle yapılacak araştırma, gözlem ve inceleme faaliyetleri,  bilgisayar laboratuvarı, sanat atölyeleri gibi proje konularının içeriğine göre farklı alanlarda gerçekleştirilecek.

Konaklamalı olarak kalacak 30 Lise Öğrencisi ve 19 kişilik çeşitli alanlarda uzmanlıkları olan Proje ekibi olmak üzere, 49 kişi tarafından gerçekleştirilecektir.

 Projenin açılışının yapıldığı ilk günde öğrenciler ve Proje ekibi üyeleri bir araya gelerek, heyecan, sevgi ve büyük bir sinerji içerisinde projeyi başlattılar.

Projeye katılacak öğrencilerin projeden beklentileri her biri tarafından açıklandı.

 Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Gül Sultan ÖZENER tarafından uygulamalı olarak öğrencilerle çok kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

 Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Osman SAMSUN, projenin resmi web sitesi olan www.denizianlamak.com sitesinde tüm etkinliklerin video ve diğer materyallerinin yüklenmekte olduğunu açıkladı.

 Proje Koordinatörü 5 yıl süre ile projeye katılan öğrencilerle bilim insanı olma ana teması üzerinde diyaloglarının ve çeşitli konularda işbirlikleri ve çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Supported by TÜBİTAK 4004 within the scope of Nature and Science Schools projects, Prof.Dr. Dr. Osman SAMSUN's ’Understanding the Sea“ project's activity days began.

The project will take place on 24 September - 01 October 2018 at Sinop University Ahmet Muhip Dıranas Application Hotel, in different areas according to the project topics such as research, observation and inspection activities, computer labs and art workshops.

It will be held by 49 people, including 30 high school students who will be accommodated and the project team with expertise in various fields of 19 persons.

On the first day of the project opening, students and members of the project team came together and started the project in a sense of excitement, love and great synergy.

Expectations of the students who participated in the project were announced by each of them.

Dr. Gül Sultan ÖZENER by the member of the application was a very comprehensive activity with students.

Project Director Proffesspr Dr. Osman SAMSUN announced that the video and other materials of all events are being uploaded on the official website of the project, www.denizianlamak.com

The Project Coordinator said that they will continue their cooperation and work on various topics and the main theme of becoming a scientist with the students participating in the project for 5 years.