TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

PROJE EKİBİ ÜYELERİ ETKİNLİK GÜNLERİ İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI / PROJECT TEAM MEMBERS COMPLETED PREPARATIONS FOR ACTIVITY DAYS

PROJE EKİBİ ÜYELERİ ETKİNLİK GÜNLERİ İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında "Denizi Anlamak" isimli projenin 24 Eylül- 01 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Etkinlik Günleri Programının son hazırlık toplantısı Proje Ekibi üyeleri ile 07 Eylül 2018 tarihinde etkinliklerinin gerçekleşeceği Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Otelinde yapıldı.

Projede öğrencilerimize verilecek eğitim ve uygulamaların içeriği ve konuları proje ekibi üyeleri tarafından sunumlarla anlatıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, toplantıda gerçekleştirilmiş olan her sunumum video kayıtlarının proje web sitemizde yayınlanarak, proje etkinlik günleri öncesinde öğrencilerimizin bilgisine sunulmasının ve kendilerinin de proje öncesi belirli oranda eğitim konuları ile ilgili bilgilenmeleri ve bilimsel olarak bazı ön hazırlıklar yaparak projemiz etkinlik günlerine katılmalarının sağlanmasının faydalı olacağı kararlaştırıldı.

Proje etkenlik günleri için yapılan tüm hazırlıkların gözden geçirildi. Toplantı sonucunda, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Osman SAMSUN, tüm proje ekibi olarak, proje hedefleri doğrultusunda oldukça verimli ve başarılı bir projenin hayata geçirileceği inancında olduklarını belirtti.

PROJECT TEAM MEMBERS COMPLETED PREPARATIONS FOR ACTIVITY DAYS

Within the scope of TÜBİTAK 4004 Nature Education and Science Schools Support Program, the final preparation meeting of the Event Days Program, which will take place between 24 September and 01 October 2018, will be held on September 7, 2018 at Sinop University Ahmet Muhip Dranas Application Hotel.

The content and topics of the training and applications to be given to the students in the project were presented by the project team members with presentations. As a result of the evaluations made, it was decided that each presentation made in the meeting would be useful to present the video records on our project website, to present them to the information of our students before the project activity days and to be informed about certain educational topics before the project and to make some preliminary preparations and to participate in the project activity days.

All preparations for project efficiency days were reviewed. As a result of the meeting, the Project Coordinator Dr. As the entire project team, Osman SAMSUN stated that they believe that a very efficient and successful project will be implemented in line with the project objectives.