TRT Radyolarında Projenin Tanıtımı / Project Introduction in Turkey's Radios
TRT Radyolarında Denizlerimizin Güncel durumu / Current Status of Our Seas on Turkey's Radios
TRT Radyolarında Projenin Değerlendirilmesi/ Evaluation of the Project in Turkey's Radios

TÜBİTAK DESTEKLİ DENİZİ ANLAMAK PROJESİ BAŞLADI / UNDERSTANDING THE TUBITAK SUPPORTED SEA PROJECT HAS STARTED

TÜBİTAK DESTEKLİ DENİZİ ANLAMAK PROJESİ BAŞLADI  

Üniversitemiz öncülüğünde; Sinop Belediyesi, Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinop Sağlık Müdürlüğü, Gerze Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Su Ürünleri Fakültesi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Yüksekokulu olmak üzere toplam 18 kişiden oluşan Proje Ekibi Üyeleri, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Otelinde projenin ilk başlangıç toplantısını gerçekleştirdiler.

Proje,  24 Eylül-01 Ekim 2018 tarihlerinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dranas Uygulama Otelinde konaklamalı olarak gerçekleşecek. Ayrıca ilimiz Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Sarı Saltuk Anadolu lisesi olmak üzere 3 farklı lisede eğitim öğretim gören 30 kişilik lise 2. nci sınıf öğrenci topluluğunun projede hedef kitle olarak belirlendiği açıklandı.

Projeye katılacak öğrencilerin,  üniversite tercihi ve meslek seçimi sürecinde, Üniversitemizde çeşitli araştırma faaliyetlerine, etkinliklere katılımlarını sağlayıp, temel bilimler ve mühendislik alanlarında yurt içinde ve yurt dışında araştırma konularında uzmanlaşmış öğretim elemanları ile temas kurmaları amaçlanıyor.

Projeye katılacak öğrencilere, proje eğitimcileri ve ilgili bilim camiası tarafından proje esnasında ve sonrasında ilgili araştırmalar, güncel ve aktüel bilimsel gelişmeler ile ilgili bilgiler, 3 yıl süreli olarak erişime açık olacak bir web sitesi üzerinden paylaşım sağlanacak.

Doğa bilimleri konusunda araştırmacı olabilme potansiyeli olan öğrencileri, önceden tespit edebilmek ve kendilerine bu konuda rehberlik edebilmek projenin önemli amaçlarından biri olarak görülüyor.

 

UNDERSTANDING THE TUBITAK SUPPORTED SEA PROJECT HAS STARTED

Under the leadership of our university; Sinop Municipality, Sinop Education Directorate, Sinop Health Directorate, Gerze Food Agriculture and Livestock District Directorate, Faculty of Fisheries, Scientific and Technological Researches Research Center, Continuing Education Application and Research Center, School of Health, including a total of 18 people Project Team Members of the Sinop University Ahmet Muhip Dranas Implementation Hotel held the first meeting of the project.

The project will take place between 24 September-01 October 2018 at Sinop University Ahmet Muhip Dranas Application Hotel. In addition, Science High School, Fine Arts High School and Yellow Saltuk Anatolian High School, including 30 students in 3 different high school high school students in the 2nd class was identified as the target group of the project was announced.

The aim of the course is to enable the students to participate in various research activities and activities in our university during the university choice and career selection process, and to establish contact with academics specialized in the fields of basic sciences and engineering in Turkey and abroad.

Students, project trainers and related scientific community, during and after the project related research, current and actual scientific developments, information will be available through a website that will be open for 5 years.

It is seen as one of the important objectives of the project to be able to identify and guide the students who have the potential to become researchers in natural sciences.Denizi AnlamakDenizi Anlamak